ณ งาน IFA 2016 Samsung ภูมิใจเสนอเกมมิ่งมอนิเตอร์จอโค้งที่ทั้งมีประสิทธิภาพสูงสุดและและมีความสวยงามที่สุดเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดฮาร์ดแวร์สำหรับผู้เล่นเกมคอมพิวเตอร์ จอมอนิเตอร์ที่ Samsung ภูมิใจเสนอคือจอมอนิเตอร์รุ่น CFG70 (ขนาด 24 และ 27 นิ้ว) และรุ่น CF791 (ขนาด 34 นิ้ว)

SamsungCurvedMonitor_CF791_2หน้าจอทั้ง 2 รุ่นนี้ถือเป็นเกมมิ่งมอนิเตอร์จอโค้งที่ใช้เทคโนโลยีควอนตัมดอท 2 รุ่นแรกของ Samsung ซึ่งจอมอนิเตอร์ทั้ง 2 รุ่นนี้สามารถแสดงสีสันตามปริภูมิสี sRGB ได้แม่นยำถึงร้อยละ 125 อีกทั้งยังได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ใช้สารแคดเมียมเป็นส่วนประกอบด้วย การแสดงสีสันที่แม่นยำมากช่วยให้ผู้เล่นเกมคอมพิวเตอร์เห็นรายละเอียดที่ยาก จะมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นไม่ว่าภาพที่แสดงอยู่จะมืดหรือสว่างก็ตาม อีกทั้งยังช่วยให้การแสดงผลภาพมีความสมจริง มีรายละเอียดครบถ้วน ตอบสนองความต้องการของผู้เล่นเกมระดับสูงได้เป็นอย่างดี