การซื้อบ้าน เปรียบเสมือนการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต หลายคนอาจต้องกู้สินเชื่อบ้านเพื่อเป็นเจ้าของบ้านในฝัน แต่รู้หรือไม่ว่า ดอกเบี้ยบ้านนั้นมีผลต่อภาระผ่อนชำระของคุณอย่างมาก การเข้าใจวิธีการคำนวณดอกเบี้ยบ้านจึงเป็นสิ่งสำคัญ ช่วยให้คุณวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การคำนวณดอกเบี้ยบ้านฉบับง่าย ให้คุณวางแผนการเงินอย่างมั่นใจ

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยบ้าน

อัตราดอกเบี้ยบ้าน เปรียบเสมือนค่าเช่าเงินที่คุณต้องจ่ายให้ธนาคาร แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ดังนี้

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) : อัตราดอกเบี้ยจะคงที่ตลอดระยะเวลาที่กำหนด เช่น 3 ปี 5 ปี ช่วยให้วางแผนการเงินได้ง่าย แต่โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยจะสูงกว่า
 • อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate) : อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงตามอัตราดอกเบี้ยตลาดเงิน (MRR) มีโอกาสได้อัตราดอกเบี้ยต่ำ แต่มีความเสี่ยงหากอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น

วิธีคำนวณดอกเบี้ยบ้านฉบับเข้าใจง่าย

การคำนวณดอกเบี้ยบ้าน มีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อและเงื่อนไขของธนาคาร

1. ดอกเบี้ยแบบคงที่

 • วิธีการคำนวณแบบง่าย :

ดอกเบี้ย = เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย x ระยะเวลา

 • ตัวอย่าง :
  • เงินกู้ 3 ล้านบาท
  • อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี
  • ระยะเวลาผ่อน 30 ปี

ดอกเบี้ยปีแรก = 3,000,000 x 3% x 1 = 90,000 บาท

2. ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

 • วิธีการคำนวณ :

ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในงวดนั้น = ( เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวันในงวด)/จำนวนวันต่อปี

 • ตัวอย่าง :
  • เงินกู้ 3 ล้านบาท
  • อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี
  • ระยะเวลาผ่อน 30 ปี
 • หาจำนวนเงินต้นคงเหลือ:
  • หาจำนวนเงินต้นต่องวด: เงินกู้ / จำนวนงวด = 3,000,000 บาท / 360 งวด = 8,333.33 บาท
  • หาจำนวนเงินต้นคงเหลือในงวดที่ 1: เงินกู้ – เงินต้นต่องวด = 3,000,000 บาท – 8,333.33 บาท = 2,991,666.67 บาท

ดอกเบี้ยปีแรก = (2,991,666.67 บาท x 3% x 30) / 365 = 2,493.75 บาท

3. สินเชื่อบ้านแบบ Step-up

 • วิธีการคำนวณ :
 • แบ่งระยะเวลาผ่อนชำระออกเป็นช่วง ๆ แต่ละช่วงจะมีอัตราดอกเบี้ยคงที่
 • คำนวณดอกเบี้ยแต่ละช่วงแยกกัน

ตัวอย่าง :

 • เงินกู้ 3 ล้านบาท
 • ระยะเวลาผ่อน 30 ปี
 • แบ่งเป็น 3 ช่วง
  • ช่วงที่ 1: 5 ปีแรก อัตราดอกเบี้ย 3%
  • ช่วงที่ 2: 10 ปีถัดไป อัตราดอกเบี้ย 4%
  • ช่วงที่ 3: 15 ปีสุดท้าย อัตราดอกเบี้ย 5%

วิธีการคำนวณดอกเบี้ยบ้าน

 • ช่วงที่ 1: 3,000,000 x 3% x 5 = 450,000 บาท
 • ช่วงที่ 2: 3,000,000 x 4% x 10 = 1,200,000 บาท
 • ช่วงที่ 3: 3,000,000 x 5% x 15 = 2,250,000 บาท

ดอกเบี้ยรวม = 450,000 + 1,200,000 + 2,250,000 = 3,900,000 บาท

ปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อดอกเบี้ยบ้าน

 • ระยะเวลาผ่อนชำระ:
 • ระยะเวลาผ่อนนาน ดอกเบี้ยจ่ายรวมจะสูงกว่า
 • เลือกผ่อนชำระระยะสั้น ช่วยลดภาระดอกเบี้ย
 • ประวัติการผ่อนชำระ:
 • มีประวัติการผ่อนชำระที่ดี มีโอกาสได้อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • เงินดาวน์:
 • ดาวน์มาก ดอกเบี้ยจ่ายรวมจะน้อยลง
 • โปรโมชั่นของธนาคาร:
 • ธนาคารมักมีโปรโมชั่นสินเชื่อบ้าน เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจ

เครื่องมือช่วยคำนวณดอกเบี้ยบ้านที่ควรรู้จัก

 • เว็บไซต์ของธนาคาร
 • เว็บไซต์คำนวณสินเชื่อบ้าน
 • โปรแกรมคำนวณสินเชื่อ

การเข้าใจวิธีการคำนวณดอกเบี้ยบ้าน จะช่วยให้เราสามารถวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถเลือกสินเชื่อบ้านที่เหมาะสมกับความต้องการ ช่วยให้ผ่อนบ้านได้อย่างสบายใจและไร้กังวล

หมายเหตุ – บทความนี้เป็น Advertorial