ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อ iReview.in.th

หากต้องการติดต่องานดังต่อไปนี้

  • รีวิวสินค้าหรือโฆษณา
  • ส่งเครื่องให้ทดสอบ
  • เชิญไปร่วมงาน
  • ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
  • สอบถามเพื่อนำบทความไปใช้ต่อ

สามารถส่งรายละเอียดติดต่อผู้จัดการได้ที่ [email protected] หรือ 087-017-9935