ผู้บริหารองค์กรธุรกิจ นักการตลาด ผู้จัดพิมพ์ ผู้ลงโฆษณา และผู้จัดการคอนเทนต์กว่า 250 คน ได้เข้าร่วมการประชุม Adobe Experience Forum ที่จัดขึ้นที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร เพื่อค้นหาวิธีการนำเสนอประสบการณ์แก่ลูกค้าและตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค ผู้นำอุตสาหกรรมจากแบรนด์ชั้นนำ เช่น DBS Bank, Discovery Networks Asia-Pacific และ BRAND’S Suntory ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการนำเสนอประสบการณ์ลูกค้าที่โดดเด่น

Adobe-Experience-Forum-2017-in-Bangkok__002

พร้อมกันนี้ ในระหว่างการประชุม มีการเผยแพร่รายงาน Best of the Best Report ฉบับล่าสุดของ Adobe Digital Insights ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากการเยี่ยมชมราว 100,000 ล้านครั้งบนเว็บไซต์กว่า 3,000 แห่งในเอเชียในช่วงปี 2559 แม้ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะมีการลดลงโดยรวมของระยะเวลาที่ใช้บนเว็บไซต์ แต่อัตราการดำเนินการที่เป็นผลมาจากโฆษณาหรือ Conversion Rate กลับเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของ Desktop และ SmartPhone ซึ่งบ่งบอกว่าดัชนีชี้วัดแบบเดิมๆ อาจไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพที่แท้จริงของประสบการณ์ลูกค้าได้อีกต่อไป

Adobe-Experience-Forum-2017-in-Bangkok__004

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ อินเดีย ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลีใต้ และสหรัฐฯ พบว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการลดลงมากที่สุดในส่วนของระยะเวลาที่ใช้บนเว็บไซต์ โดยอยู่ที่เฉลี่ย 13.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะเดียวกัน อัตรา Conversion ก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก (เพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ผู้บริโภคมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ต่างๆ ในช่วงระยะเวลาที่สั้นลง โดยอาจเป็นผลมาจากความเร็วในการเชื่อมต่อเครือข่ายและแบนด์วิธที่ปรับปรุงดีขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการที่ผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้ SmartPhone เป็นอุปกรณ์หลัก ด้วยเหตุนี้ แบรนด์ต่างๆ จึงต้องปรับตัวตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค ซึ่งมีความพิถีพิถันมากขึ้นในการเลือกว่าจะโต้ตอบกับเนื้อหาคอนเทนต์ในลักษณะใดและเมื่อไร

Adobe-Experience-Forum-2017-in-Bangkok__005

ขณะที่ทราฟฟิกในส่วนของ DeskTop ลดลงสำหรับทุกประเทศ แต่เว็บไซต์ชั้นนำ 20 เว็บไซต์ หรือ ‘Best of the Best (BoB)’ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีทราฟฟิกลดลงมากที่สุดถึง 14.4% อย่างไรก็ตาม การลดลงของเว็บไซต์ทั่วไปในภูมิภาคนี้อยู่ในระดับต่ำที่สุด (ลดลง 5.5%) เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีช่องว่างเพิ่มมากขึ้นระหว่างเว็บไซต์สองกลุ่ม แม้ว่าแนวโน้มทราฟฟิกของ DeskTop จะลดลงและมีการเพิ่มขึ้นของทราฟฟิก SmartPhone ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เว็บไซต์ทั่วไปเพิ่มขึ้น 17.9%; เว็บไซต์ BoB เพิ่มขึ้น 28.1%) แต่อัตรา Conversion Rate ในส่วนของ DeskTop เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (เว็บไซต์ทั่วไปเพิ่มขึ้น 21.4%; เว็บไซต์ BoB เพิ่มขึ้น 25%) และยังคงมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับ Conversion Rate ของ SmartPhone