เปิดโลกอุตสาหกรรม พาทำความรู้จักกับระบบสายพานลำเลียง หรือ Conveyor Belt ที่พบเห็นได้ในทุกโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท นิยมติดตั้งบริเวณฝ่ายผลิตและบรรจุสินค้าโดยสายพานหรือที่อีกชื่อคือ Conveyor Belt นั้นมีหน้าที่หลักในการลำเลียงสินค้าภายในโรงงานจากไลน์ผลิตไปจนถึงกระบวนการบรรจุสินค้า ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักเจ้าสิ่งนี้ให้มากขึ้นกว่าเดิม

เปิดโลกอุตสาหกรรม-ทำความรู้จักระบบสายพานลำเลียง-Conveyor-Belt

ระบบสายพานลำเลียง (Conveyor Belt) คืออะไร?

ระบบสายพานลำเลียง (Conveyor Belt) คือ ระบบที่ใช้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ลำเลียงสินค้าภายในโรงงานผ่านสายพานที่มีหน้าที่เป็นตัวนำพา โดยระบบสายพานนั้นมีวัตถุประสงค์ในการเคลื่อนย้ายวัสดุจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งวัสดุเหล่านั้นได้ผ่านกระบวนการผลิตหรือขั้นตอนอื่นมาก่อน จึงจะนำเข้าสู่ระบบการเคลื่อนย้ายโดยผ่านสายพานลำเลียง ให้การเคลื่อนย้ายสินค้าหรือวัสดุเหล่านั้นเป็นระบบ ดำเนินไปตามขั้นตอนผลิตได้อย่างไม่ต้องเปลืองแรงเคลื่อนย้ายจากมนุษย์

ประเภทของระบบสายพานลำเลียง (Conveyor Belt)

1. ระบบสายพานลำเลียง Canvas Belt Conveyor System (แบบผ้าใบ)

ระบบสายพานประเภทแรกอย่าง Canvas Belt Conveyor System นั้นเป็นระบบสายพานแบบผ้าใบที่ใช้สำหรับลำเลียงชิ้นงานและวัสดุจำพวกยาง หรือ อาหาร เพราะผ้าใบที่ใช้เป็นสายพานลำเลียงนั้นไม่สามารถทนความร้อนได้และยังมีความยืดหยุ่นน้อยเมื่อต้องรับแรงดึงของระบบสายพานอีกด้วย

2. ระบบสายพานลำเลียง Plastic Belt Conveyor System (แบบพลาสติก)

ระบบสายพานลำเลียงในประเภทที่สอง Plastic Belt Conveyor System ที่เป็นสายพานแบบพลาสติก ใช้สำหรับลำเลียงชิ้นงานและวัสดุในแนวลาดเอียง และเหมาะกับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีไลน์ผลิตที่ต้องลำเลียงแบบต่างระดับ ผ่านน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ สายพานในประเภทพลาสติกจะตอบโจทย์การลำเลียงรูปแบบนี้ได้อย่างดี ซึ่งงานที่เหมาะสำหรับใช้สายพานประเภทนี้จะได้แก่ ยาง, อาหาร, บรรจุภัณฑ์หีบห่อ หรือลำเลียงสิ่งของผ่านเครื่อง X-ray

3. ระบบสายพานลำเลียง PVC Belt Conveyor System (แบบ PVC)

ระบบสายพานลำเลียง PVC Belt Conveyor System เหมาะสำหรับลำเลียงชิ้นงานหรือวัสดุที่มีน้ำหนักค่อนข้างเบา อีกทั้งระบบลำเลียงสายพานแบบ PVC ยังมีราคาถูกทว่าสามารถทนความร้อนได้ดี สายพานประเภทนี้จึงเหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร, สินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์น้ำหนักเบาและเน้นความสะอาด

4. ระบบสายพานลำเลียง Metal Detector Belt Conveyor System

ระบบสายพานลำเลียง (Conveyor Belt) ประเภทสุดท้ายอย่าง Metal Detector Belt Conveyor System (เครื่องตรวจหาโลหะ) นั้นแบ่งระบบย่อยได้ถึง 2 ระบบ คือ แบบพลาสติก และแบบ PVC ที่จะช่วยลำเลียงชิ้นงานและวัสดุเหล่านั้นที่ผ่านพ้นกระบวนการต่าง ๆ ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์หรือรูปแบบชิ้นงาน เช่น ซองพลาสติก กล่องกระดาษ ขวดแก้ว ยาง เครื่องตรวจหาโลหะจะใช้พลังงานแม่เหล็ก โดยทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก เพื่อตรวจสอบเหล็กที่อาจปะปนอยู่ในบรรจุภัณฑ์ กรณีที่ตรวจพบเครื่องจะทำการแจ้งเตือนในรูปแบบต่างๆ เช่น ร้องเตือน ผลักออก หรือหยุดเครื่อง เป็นต้น