อาจไม่ใช่ทุกคนที่อยากซื้อบ้านในโครงการหมู่บ้านจัดสรร เพราะต้องการออกแบบบ้านในแบบที่ต้องการ มีทั้งดีไซน์และฟังก์ชันตรงกันบ้านในฝันที่เคยจินตนาการเอาไว้ ทำให้หลายๆ คนที่มีที่ดินในมือ หรือมีบ้านหลังเก่าและต้องการสร้างบ้านหลังใหม่หันมาค้นหาบริการออกแบบ สร้าง และต่อเติมบ้าน เพื่อให้ได้ที่อยู่อาศัยในแบบที่ตอบโจทย์ที่สุด อย่างไรก็ตาม การสร้างหรือแม้แต่การต่อเติมบ้านนั้นไม่ใช่เรืองเล็กๆ เพราะมีปัจจัยแวดล้อมมากมายที่ต้องคำนึงถึง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ นานาที่ต้องทำความเข้าใจ วันนี้ เราจึงรวบรวมข้อมูลมาแบ่งปันกันว่า ออกแบบบ้านทั้งที สิ่งที่ควรรู้มีอะไรบ้าง

Design-Home-1

การขออนุญาตปลูกบ้าน

การสร้างบ้านไม่ใช่สิ่งที่สามารถคิดแล้วลงมือทำได้เลย นอกจากจะต้องวางแผนและรับรองแบบโดยผู้ที่มีความรู้และใบประกอบวิชาชีพถูกต้องตามสาขานั้นๆ แล้ว การสร้างบ้าน ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีพื้นที่ครอบคลุมเกินกว่า 5 ตารางเมตรนั้นต้องทำการขออนุญาตกับทางท้องที่ทุกครั้งก่อนจะลงมือปลูกสร้าง โดยเอกสารที่ต้องใช้ คือ

  • คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (ข. 1)
  • แบบก่อสร้างที่จัดเตรียมโดยสถาปนิกและวิศวกร
  • เอกสารแสดงสิทธิของที่ดิน
  • รายการคำนวณจากวิศวกรโครงสร้าง
  • เอกสารแสดงการเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
  • หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่เจ้าของที่ดินไม่ได้มาดำเนินการเอง
Design-Home-2

ข้อกำหนดในการสร้างหรือต่อเติมบ้าน

ก่อนจะออกแบบบ้านและจัดการติดต่อผู้รับเหมาก่อสร้างนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาระยะถอยร่นและระยะเว้นต่างๆ ให้ดีก่อนเสมอ เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ไม่ขัดต่อหลักกฎหมายจนก่อให้เกิดความขัดแย้งกับเพื่อนบ้าน โดยระยะห่างที่จำเป็นต้องรู้ มีดังนี้

  • ตัวอาคารกับจุดกึ่งกลางถนนต้องมีระยะถอยร่นอย่างน้อย 3 เมตร
  • ตัวอาคารกับเขตที่ดินด้านหน้าอาคารต้องมีการเว้นที่ว่างไว้อย่างน้อย 3 เมตร ส่วนด้านหน้าและด้านหลังต้องเว้นที่ว่างไว้อย่างน้อย 2 เมตร และหากต้องการต่อเติมเพิ่มในภายหลัง ผนังที่มีประตูหรือหน้าต่างนั้นห้ามต่อเติมจนชิดกับรั้วบ้าน
  • ขอบเขตของอาคารต้องมีขนาดพื้นที่ไม่เกิน 70% ของที่ดิน
Design-Home-3

การออกแบบบ้านมีหลากหลายวิธี

เพราะการออกแบบและก่อสร้างบ้านไม่ได้มีวิธีเดียว ผู้ที่อยากสร้างบ้านทุกคนจึงควรหาข้อมูลของหลายๆ วิธีเอาไว้สำหรับเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการใช้แบบบ้านฟรีจากสำนักงานในท้องที่ การซื้อแบบบ้านจากบริษัทต่างๆ ไปจนถึงการจ้างบริษัทออกแบบบ้านให้เขียนแบบตามความต้องการ นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังสามารถซื้อบ้านสำเร็จรูปมาตั้งบนที่ดินได้ โดยวิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวก ไม่ต้องเสียเวลาก่อสร้าง ทั้งยังเกิดขยะน้อย 

และทั้งหมดนี้ก็คือ 3 สิ่งพื้นฐานที่ผู้อยากออกแบบและก่อสร้างบ้านในฝันของตัวเองควรรู้ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่เกิดความขัดแย้งกันในหมู่เพื่อนบ้าน

หมายเหตุ – บทความนี้เป็น Advertorial