สำหรับมือใหม่หัดยื่นขอสินเชื่อบ้าน ก็อาจจะยังงง ๆ จับต้นชนปลายไม่ถูกว่าควรจะเริ่มจากตรงไหนในการเตรียมเอกสารและขั้นตอนการขอสินเชื่อบ้านที่ดูจะซับซ้อนไปหมด ต้องบอกว่าจริง ๆ แล้วการยื่นขอสินเชื่อนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิด ยิ่งถ้าเป็นเด็กที่เพิ่งเรียนจบ หรือเป็นผู้ที่ไม่มีภาระใช้จ่ายด้านอื่น ๆ ก็มักจะสามารถดำเนินขั้นตอนการขอสินเชื่อให้ผ่านได้อย่างง่ายดาย เพียงแต่จะต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ชี้แจงที่มาของรายได้ให้ชัดเจน และมีหลักฐานแสดงรายได้นั่นเอง แต่ว่าจะต้องเริ่มอย่างไรนั้นต้องไปติดตามกัน

document-Home-ban-1

โดยปกติแล้ว ขั้นตอนการขอสินเชื่อนั้นมักจะเริ่มจากการตรวจสอบคุณสมบัติว่าตนเองนั้นสามารถทำเรื่องกู้ซื้อบ้านได้ไหม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเกณฑ์พื้นฐานเช่น อายุขั้นต่ำ รายได้ต่อเดือน และลักษณะการจ้างงาน ไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรืองานฟรีแลนซ์ เพราะทุกอย่างนั้นส่งผลต่อการพิจารณาการอนุมัติขอสินเชื่อทั้งสิ้น หลังจากตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงทำการเตรียมเอกสารในขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนการขอสินเชื่อต้องเริ่มด้วยการทำประวัติรายได้

document-Home-ban-5

เพราะการพิจารณาอนุมัติเงินกู้นั้น ผู้ให้กู้จะทำการตรวจสอบประวัติการเงินของผู้ยื่นกู้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการระบบเครดิตบูโรเพื่อตรวจสอบว่าผู้กู้นั้นกำลังผ่อนชำระอะไรอยู่บ้าง เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาการปล่อยสินเชื่อให้ผู้ขอกู้นั่นเอง ดังนั้นทางที่ดีถ้าอยากให้ขั้นตอนการขอสินเชื่อนั้นเป็นไปด้วยความรวดเร็วและชัดเจน ก็ควรทำให้มั่นใจว่าเราทำรายการบัญชี เดินเงินอย่างสม่ำเสมอ แสดงที่มาของรายได้อย่างชัดเจน เพื่อให้การยื่นขอสินเชื่อนั้นเป็นไปได้อย่างง่ายดายนั่นเอง

เตรียมเอกสารแสดงที่มาของรายได้ให้พร้อม

อีกหนึ่งขั้นตอนการขอสินเชื่อที่สำคัญมาก ๆ ก็คือการเตรียมเอกสารที่ใช้แสดงที่มาของรายได้ อย่างเช่นหนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน เอกสารประวัติรายได้ รายการเดินบัญชีต่าง ๆ อย่างน้อย 3-6 เดือน หากประกอบอาชีพอิสระ ก็ควรมีใบหักภาษี ณ ที่จ่ายรวบรวมไว้เป็นเดือน ๆ เพื่อให้ทางธนาคารได้พิจารณาที่มาของรายได้ได้อย่างง่ายดาย และสามารถทราบแหล่งที่มาของรายได้ได้อย่างชัดเจน

ปรึกษาธนาคารก่อนยื่นเอกสารเพื่อขอสินเชื่อ

document-Home-ban-4

ขั้นตอนต่อมาก็คือการเข้าไปปรึกษากับธนาคารโดยตรง อาจจะลองคุยกับธนาคารหรือสถาบันทางการเงินหลาย ๆ ที่เพื่อเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของที่ต่าง ๆ รวมถึงขอคำปรึกษาในการเตรียมเอกสารให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และการเตรียมเอกสารให้ได้รับการพิจารณาอนุมัติได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

ส่งเอกสารและรอการพิจารณาอนุมัติ

document-Home-ban-3

เมื่อส่งเอกสารทั้งหมดให้กับธนาคารแล้ว ทางธนาคารจะทำการพิจารณาว่าเรามีความสามารถในการผ่อนชำระเงินงวดได้ตามวงเงินที่ยื่นขอไว้ได้หรือไม่ เมื่อได้รับผลการพิจารณาแล้ว ทางธนาคารจะติดต่อแจ้งผล และติดต่อให้กลับเข้าไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกครั้ง

หากใครที่กำลังเตรียมตัวขอสินเชื่ออยู่ ก็ลองเริ่มจากการทำบัญชี เดินเงินให้ดี ๆ ก่อนจะรวบรวมหลักฐานทางการเงินและที่มาของรายได้ไปยื่นกับทางธนาคาร ขั้นตอนการขอสินเชื่อก็ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด หากไม่มั่นใจว่าควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไร ก็เริ่มด้วยการสอบถามกับทางธนาคารโดยตรงเลยก็ได้

หมายเหตุ – บทความนี้เป็น Advertorial