ตั้งแต่ 15 มิถุนายนถึง 15 พฤศจิกายน 2558 ซื้อผลิตภัณฑ์ Nitro, Nitro Plus หรือ Nitro Lite Superfast Memory ของ Strontium ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรับรางวัล โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S6 มูลค่า 23,900 บาท ทุก 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 รางวัล จำนวนรวมทั้งหมด 10 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 239,000 บาท

EDM_1000pxX707px_v1

โดยขูดรหัสบนสติกเกอร์ที่ติดบนผลิตภัณท์ แล้วส่ง SMS มาที่ 4712007 โดยพิมพ์คำว่า NITRO*รหัสบนสติ๊กเกอร์6 หลัก*ชื่อ นามสกุล ตัวอย่างเช่น NITRO*STA1234*สตรอนเตียม เร็วดี แล้วส่งมาที่ 4712007 (ค่าส่งSMSครั้งละ 3 บาท ทุกเครือข่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือลงทะเบียนเพิ่มสิทธิ์เป็น 2 เท่าได้ที่ www.strontium.biz/win-samsung-galaxy-S6 โดยลูกค้าต้องเก็บกล่องใส่ผลิตภัณท์ที่มีสติกเกอร์ติดอยู่ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วย

โดยจับรางวัลทุก 2 สัปดาห์ จับครั้งแรกวันที่ 10 ก.ค. 58 และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง https://www.facebook.com/StrontiumThailand และ www.strontium.biz/win-samsung-galaxy-S6 ของวันเดียวกันกับวันที่จับรางวัล สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2938-3878 (ในวันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.) โดยบริษัทฯ จะติดต่อกลับไปยังผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ตามหมายเลขที่ใช้ส่ง SMS ภายใน 7 วัน นับจากวันที่จับรางวัล