HID Global ได้ประกาศว่า HID FARGO HDP6600 High Definition Printer/encoder เป็นเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวที่พิมพ์ด้วยโซลูชั่นการพิมพ์ระบบ retransfer รุ่นแรกและรุ่นเดียวที่ได้รับการรับรอง GreenCircle การออกแบบเครื่องพิมพ์ให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้ใช้งานโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องพิมพ์จำนวนมากประหยัดต้นทุนด้านพลังงานได้หลายพันเหรียญสหรัฐในแต่ละปี

HDP6600

เครื่องพิมพ์ HDP6600 บรรลุผลสำเร็จด้านการพัฒนาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

ด้วยการออกแบบให้มีความเร็วสูงสุดและลดระยะเวลาให้สั้นที่สุดในการพิมพ์บัตรใบแรก อีกทั้งยังพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องไปจนถึงโมดูลทางเลือกในการเคลือบบัตรที่ปราศจากการสูญเสีย ซึ่งทำให้ลดของเสียที่เกิดจากการพิมพ์บัตรลงอย่างมาก โมดูลนี้จะลดต้นทุนวัสดุสิ้นเปลืองได้เกือบครึ่งหนึ่งของการพิมพ์และเคลือบบัตร

ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยี iON “instant on” ที่อยู่ระหว่างการขอจดสิทธิบัตร เข้ากับนวัตกรรมการออกแบบที่ทำให้การพิมพ์ลงฟิล์มเกิดขึ้นพร้อมกันกับกระบวนการretransfer นั่นคือเราได้สร้างโซลูชั่นการพิมพ์แบบ retransfer ที่เร็วที่สุดในโลก โดยที่สามารถกำจัดความจำเป็นในการใช้ความร้อนแบบต่อเนื่องในกระบวนการพิมพ์ การพัฒนานี้ทำให้เราบรรลุการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในเครื่องพิมพ์ระดับเดียวกัน จนปัจจุบัน เราได้รับการตรวบสอบอย่างอิสระและได้รับการรับรองจากโครงการ GreenCircle

เครื่องพิมพ์ HID FARGO HDP6600 รุ่นที่ 6 ได้ลดระยะเวลาการพิมพ์บัตรประจำตัวใบแรกลงครึ่งหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์บัตรรุ่นอื่นๆ ในขณะเดียวกันยังสามารถเพิ่มผลผลิตโดยรวมเป็น 2 เท่า ด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงสุดถึง 230 ใบต่อชั่วโมง อีกทั้งยังง่ายต่อการดูแลรักษา มีความยืดหยุ่นในการใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้มากกว่า ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์บัตรต่อใบน้อยกว่า เครื่องพิมพ์นี้มีความละเอียดถึง 600 DPI เมื่อรวมกับกระบวนการทำ color panel registration ที่แม่นยำ ทำให้ได้ตัวอักษรที่มีความคมชัด ขอบบาร์โค้ดมีความชัดเจน และสีสันสดใสมากกว่าบัตรที่พิมพ์ด้วยเทคนิค dithering ซึ่งทำได้เพียงให้มีคุณภาพที่ใกล้เคียงเท่านั้น