ระบบไฟฟ้า ถือเป็นระบบหนึ่งที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตหรือในโรงงานการผลิตในหลากหลายอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ดังนั้นแล้ว การรักษามาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรควรให้ความใส่ใจ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ เช่น ไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าช็อต หรือแม้กระทั่งไฟลุกลามทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรนั่นเอง เรามาดูกันว่าระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้านี้คืออะไร และมีความสำคัญกับทุกอุตสาหกรรมอย่างไร?

รู้จักมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า สำคัญกับทุกอุตสาหกรรมหรือไม่

รู้จักมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า

เป็นการทดสอบความปลอดภัย เพื่อมีวัตถุประสงค์ในการประเมินความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนที่จะถูกส่งออกไปใชงานจริงโดยผู้บริโภคนั่นเอง 

มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้ามีอะไรบ้าง?

ในทุกการทดสอบ จะมีข้อกำหนดเรื่องการทดสอบที่เป็นหลักเกณฑ์สากลทั่วโลก เพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก โดยการทดสอบความปลอดภัยในมาตรฐานไฟฟ้าต่างๆ แบ่งออกได้เป็นดังนี้

  • การทดสอบไฟฟ้าแรงดันสูง
  • การทดสอบค่ากระแสไฟฟ้ารั่วไหล
  • การทดสอบความต่อเนื่องของสายกราวด์
  • การทดสอบความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า

การทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำคัญอย่างไร?

เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก และตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ถือว่ามีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงไม่แปลกที่องค์กรส่วนใหญ่ต้องการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์สินค้าให้กับแบรนด์ในด้านของความปลอดภัย เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวแบรนด์ และถือยังเป็นการช่วยเสริมความมั่นใจในแง่ของการใช้งาน คุณภาพ และความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้อีกด้วย นอกจากนี้ การทดสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี้ยังเป็นการช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ สามารถค้นพบ ปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งกำจัดปัญหาต่างๆ ก่อนที่จะใช้งานจริงอีกด้วย รวมทั้งเนื่องจากการฟ้องร้องค่าใช้จ่ายในกรณีที่เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานถือว่าสูง ดังนั้นแล้วการทดสอบนี้จะช่วยให้คุณลดความเสี่ยงสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ 

มาถึงตรงนี้ เราจะเห็นได้แล้วว่าการทดสอบนี้ถือว่ามีความจำเป็นต่อทุกอุตสาหกรรมการผลิตที่จะช่วยให้คุณ ในฐานะผู้ผลิต มีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของคุณมากขึ้น และยังถือเป็นการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคหรือลูกค้าคนสำคัญของคุณอีกด้วย

หมายเหตุ – บทความนี้เป็น Advertorial