การขายตั๋วจำนำ หมายถึง การโอนสิทธิ์การไถ่ถอนสินค้าที่จำนำไว้กับโรงรับจำนำ ให้แก่บุคคลอื่น เปรียบเสมือนการขายสิทธิ์ในการไถ่ถอนสินค้านั้น ๆ นั่นเอง โดยที่บุคคลที่ซื้อตั๋วจำนำไป จะกลายเป็นผู้มีสิทธิ์ไถ่ถอนสินค้าแทนผู้จำนำเดิม

ตอบให้แล้ว การขายตั๋วจำนำคืออะไร มีข้อดีอย่างไร

วิธีการขายตั๋วจำนำมีขั้นตอนดังนี้

 1. เตรียมเอกสาร: ผู้ขายต้องเตรียมตั๋วจำนำตัวจริง และบัตรประชาชนตัวจริง เพื่อแสดงยืนยันตัวตน
 2. ติดต่อร้านรับซื้อตั๋วจำนำ: นำตั๋วจำนำตัวจริง ไปติดต่อร้านรับซื้อตั๋วจำนำที่สะดวก
 3. ประเมินราคา: ร้านรับซื้อตั๋วจำนำจะทำการประเมินราคาสินค้าจากตั๋วจำนำ โดยพิจารณาจากประเภทสินค้า สภาพสินค้า มูลค่าตลาด และราคาที่จำนำไว้กับโรงรับจำนำ
 4. ตกลงราคา: เมื่อทราบราคาประเมินแล้ว ผู้ขายและร้านรับซื้อตั๋วจำนำ จะตกลงราคาซื้อขายกัน
 5. รับเงิน: เมื่อตกลงราคาเรียบร้อยแล้ว ร้านรับซื้อตั๋วจำนำจะชำระเงินให้แก่ผู้ขาย

ข้อดีของการขายตั๋วจำนำ

 • ได้เงินสดรวดเร็ว: การขายตั๋วจำนำ ช่วยให้ผู้ขายได้เงินสดรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอไถ่ถอนสินค้าจากโรงรับจำนำ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินสดเพื่อใช้จ่ายเร่งด่วน
 • สะดวก: ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เพียงแค่มีตั๋วจำนำตัวจริง ไปติดต่อร้านรับซื้อตั๋วจำนำก็สามารถขายได้เลย
 • หลีกเลี่ยงการสูญเสียสินค้า: กรณีที่ไม่สามารถไถ่ถอนสินค้าคืนจากโรงรับจำนำ สินค้าจะถูกทางโรงรับจำนำนำไปขายทอดตลาด การขายตั๋วจำนำ ช่วยให้ผู้ขายได้เงินส่วนหนึ่ง แทนที่จะสูญเสียสินค้าไปฟรี ๆ
 • มีตัวเลือกหลากหลาย: ปัจจุบันมีร้านรับซื้อตั๋วจำนำเปิดให้บริการอยู่มากมาย ผู้ขายสามารถเปรียบเทียบราคาจากหลายร้านก่อนตัดสินใจขาย เลือกร้านที่มีชื่อเสียง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั๋วจำนำตัวจริงอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์

ข้อควรระวังก่อนขายตั๋วจำนำ

 • ตรวจสอบตั๋วจำนำให้ละเอียด: ก่อนนำตั๋วจำนำไปขาย ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั๋วจำนำตัวจริงอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ ข้อมูลบนตั๋วจำนำถูกต้องครบถ้วน เช่น ประเภทสินค้า น้ำหนักสินค้า จำนวนเงินที่จำนำไว้
 • เปรียบเทียบราคา: ควรเปรียบเทียบราคาจากหลายร้านก่อนตัดสินใจขาย เลือกร้านที่มีชื่อเสียง และน่าเชื่อถือ
 • สอบถามค่าธรรมเนียม: สอบถามค่าธรรมเนียมการซื้อตั๋วจำนำจากทางร้านให้ชัดเจน
 • เก็บหลักฐาน: เก็บใบเสร็จรับเงินจากการขายตั๋วจำนำไว้เป็นหลักฐาน

การขายตั๋วจำนำ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเงินสดรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอไถ่ถอนสินค้าจากโรงรับจำนำ อย่างไรก็ตาม การขายตั๋วจำนำ ผู้ขายจะได้รับเงินน้อยกว่าราคาที่จำนำไว้กับโรงรับจำนำ เพราะว่าร้านรับซื้อตั๋วจำนำต้องเผื่อกำไรไว้บ้าง ผู้ที่สนใจขายจึงควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียด เปรียบเทียบราคาจากหลายร้าน เลือกร้านที่มีชื่อเสียง และตรวจสอบตั๋วจำนำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนตัดสินใจขาย

หมายเหตุ – บทความนี้เป็น Advertorial