WD ประกาศที่งาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ RISC-V Workshop ครั้งที่ 7 ว่าจะก้าวเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสู่การใช้สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบเปิดกว้างที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะทางเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นในโลกที่มีข้อมูลเป็นศูนย์กลาง

WDC_BIG-DATA-FAST-DATA_RISCV

คุณมาร์ติน ฟิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ WD เผยถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะเป็นผู้นำความก้าวหน้าของสภาพแวดล้อมการประมวลผลข้อมูลบนพื้นฐาน RISC-V (RISC-V Foundation) RISC-V คือสถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบเปิดและมีความยืดหยุ่นที่ตอบสนองต่อการใช้งานที่มีความหลากหลายของข้อมูลขนาดใหญ่หรือบิ๊กดาต้า (Big Data) และข้อมูลที่รวดเร็วหรือฟาสท์ดาต้า (Fast Data) รวมถึงการขยายตัวของปริมาณงานในศูนย์ข้อมูลคลาวด์ส่วนกลางและในระบบระยะไกลและระบบเคลื่อนที่ที่ปลายขอบเครือข่าย บทบาทผู้นำของเวสเทิร์น ดิจิตอลในการริเริ่มใช้ RISC-V ถือว่ามีความสำคัญเนื่องจากบริษัทฯ มุ่งเร่งการพัฒนาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องด้วยการปรับเปลี่ยนการใช้งานซีพียูมากกว่า 1 พันล้านชุดต่อปีไปเป็น RISC-V

สภาพแวดล้อมสำหรับบิ๊กดาต้าและฟาสท์ดาต้าขยายตัวมากขึ้นจนเกินกว่าขอบเขตของสถาปัตยกรรมระบบและโครงสร้างพื้นฐานแบบดั้งเดิม สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อ “จุดประสงค์ทั่วไป” ซึ่งใช้งานมานานหลายทศวรรษกำลังถึงขีดจำกัดทั้งด้านขนาด ประสิทธิภาพ และสมรรถนะ โดยปกติแล้ว การใช้งานตามจุดสงค์ทั่วไปในสถาปัตยกรรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานทั่วไปจะมีทรัพยากรการประมวลผลที่มีอัตราส่วนคงที่ อาทิ ระบบประมวลผลปฏิบัติการ (โอเอส หรือ OS) การประมวลผลโอนถ่ายเฉพาะทาง หน่วยความจำ การจัดเก็บข้อมูล และการเชื่อมต่อเครือข่าย เนื่องจากบิ๊กดาต้ามีขนาดใหญ่ขึ้นและรวดเร็วมากขึ้น เช่นเดียวกับฟาสท์ดาต้าก็มีความเร็วสูงขึ้นและมีขนาดใหญ่ขึ้น ระบบการประมวลผลเพื่อการใช้งานทั่วไปแบบ “ระบบเดียวใช้ได้ทั้งหมด” ไม่สามารถตอบสนองต่อการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นในโลกของเราที่ให้ความสำคัญกับข้อมูล

สภาพแวดล้อมที่มีข้อมูลเป็นศูนย์กลาง
เมื่อความหลากหลายในการใช้งานบิ๊กดาต้าและฟาสท์ดาต้าขยายตัวเพิ่มขึ้น สถาปัตยกรรมการประมวลผลที่มีข้อมูลเป็นศูนย์กลางจำเป็นต้องมีความสามารถในการแยกทรัพยากรให้เป็นอิสระจากกัน สถาปัตยกรรมแห่งอนาคตจะต้องมีความสามารถเหนือกว่าสถาปัตยกรรมการประมวลผลที่มีอัตราส่วนมาตรฐานเพื่อการใช้งานทั่วไปอย่างมีขีดจำกัดและรองรับโซลูชั่นส์ที่ตอบสนองการใช้งานอย่างเฉพาะเจาะจงด้วยการประมวลผลระบบปฏิบัติการ การประมวลผลเฉพาะทาง หน่วยความจำ การจัดเก็บข้อมูล และการเชื่อมต่อเครือข่ายที่สอดคล้องตามข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลแบบสุดขั้วและการประมวลผลสำหรับการวิเคราะห์ การเรียนรู้ของเครื่องจักร ปัญญาประดิษฐ์ และระบบอัจฉริยะล้วนต้องใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจง

WDเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล และเรากำลังขยายจุดยืนความเป็นผู้นำไปสู่สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบเปิดที่มีข้อมูลเป็นศูนย์กลาง RISC-V จะเปิดโอกาสให้ทั้งอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงประโยชน์ของสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่และยังช่วยให้เราสามารถสร้างสรรค์อุปกรณ์ แพลตฟอร์ม และระบบจัดเก็บข้อมูลที่รองรับการใช้งานเฉพาะทางสำหรับบิ๊กดาต้า และฟาสท์ดาต้าได้ เรากำลังก้าวข้ามขอบเขตของการจัดเก็บข้อมูลไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมขึ้นมาใหม่ทั้งหมดที่จะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์และโอกาสใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากข้อมูลของพวกเขา

ยกระดับการประมวลผลเข้าใกล้ข้อมูลมากขึ้น
WD เป็นผู้นำการให้บริการโซลูชั่นส์การยึดจับ รักษา เข้าถึง และเปลี่ยนแปลงข้อมูล สถาปัตยกรรม RISC-V จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถมีส่วนร่วมและยกระดับชุมชนของนักประดิษฐ์ที่กว้างขวางโดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มพลังการประมวลผลให้ใกล้เคียงกับปริมาณข้อมูลมากขึ้น เมื่อบริษัทฯ นำพลังการประมวลผลเข้าใกล้กับข้อมูลมากขึ้น ลูกค้าจะสามารถลดการเคลื่อนที่ของข้อมูลที่ขอบเครือข่ายและภายในศูนย์ข้อมูล พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลบนพื้นฐานของตำแหน่ง ปริมาณงาน หรือความต้องการตามเวลา

เดินหน้าเร่งระบบนิเวศ RISC-V
เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าและความสำเร็จของระบบนิเวศ RISC-V WD วางแผนเปลี่ยนแปลงการพัฒนาแกนซีพียู โปรเซสเซอร์ และคอนโทรลเลอร์ให้เป็นสถาปัตยกรรม RISC-V บริษัทฯ ใช้งานแกนซีพียูโปรเซสเซอร์ในผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 พันล้านชุดต่อปี การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป และเมื่อเสร็จสมบูรณ์ เวสเทิร์น ดิจิตอลคาดว่าจะสามารถจัดส่งซีพียู RISC-V ได้ที่ 2 พันล้านชุดต่อไป บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยี RISC-V สำหรับการใช้งานในระบบหลัก เพื่อให้สามารถใช้งานในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้

WD ยังมีพันธมิตรและมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องกับหุ้นส่วนในระบบนิเวศ RISC-V บริษัทฯ เพิ่งเสร็จสิ้นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับ Esperanto Technologies ผู้พัฒนาโซลูชั่นส์การประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานบนพื้นฐานของสถาปัตยกรรม RISC-V แบบเปิด เอสเพอรานโตมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองเมาเทนวิว รัฐแคลิฟอร์เนีย ประกอบด้วยวิศวกรโปรเซสเซอร์และซอฟต์แวร์ที่มีประสบการณ์สูง มีเป้าหมายสร้าง RISC-V ให้เป็นสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานเชิงประมวลผลขั้นสูง อย่างการเรียนรู้ของเครื่องจักร

การดำเนินการแบบเปิดได้แสดงให้โลกเห็นว่า นวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดด้วยการทำงานร่วมกันของชุมชนขนาดใหญ่ที่มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน ด้วยสาเหตุนี้ เราจึงเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ทำงานกับสถาปัตยกรรม RISC-V ของเรา เรายังสนับสนุนให้มีความร่วมมือที่เปิดกว้างสำหรับทุกฝ่ายในอุตสาหกรรม รวมถึงลูกค้าและหุ้นส่วนของเราเพื่อช่วยผลักดันและเร่งความพยายามของเราให้เกิดผล ด้วยการผนึกกำลังกันเช่นนี้ เราสามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นว่า RISC-V จะประสบความสำเร็จเหมือนที่ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์เคยทำได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของการประกาศเกี่ยวกับ RISC-V สามารถเข้าชมการเผยแพร่การนำเสนอของมาร์ติน ฟิงค์ได้ที่เวิร์กช็อป RISC-V ครั้งที่ 7 ที่เว็บไซต์ http://innovation.wdc.com