สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ขอเชิญดาวน์โหลดไลน์สติ๊กเกอร์ “ฮีโร่ พลังคิด” ฟรี!!ในวันอังคารที่ 26 พ.ย. นี้..พร้อมกันทั่วประเทศ โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพลังคิด สะกิดโลก โครงการแข่งขันช่วยกันลดการใช้พลังงานและสร้างจิตสำนึกถึงคุณค่าของพลังงาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.พลังคิด.com

pr_m1