Intel (3)

Intel และ กสทช. ประกาศความร่วมมือในโครงการ “บี อะเมซิ่ง” (Be Amazing) หรือโครงการ “คอมพิวเตอร์ทั่วไทย โครงข่ายทั่วถึง” เพื่อผลักดันการใช้คอมพิวเตอร์ให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยมุ่งเจาะกลุ่มผู้ซื้อหน้าใหม่ โดยเฉพาะเยาวชนระดับอุดมศึกษา ซึ่งเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญอย่างสูงต่อการพัฒนาด้านการศึกษา เตรียมลุยจัดกิจกรรมกระตุ้นการรับรู้ต่อโครงการใน 27 จังหวัดที่ค่อนข้างอยู่ห่างไกล โดยจะจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้และการได้ทดลองใช้จริงกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามสถาบันการศึกษา สหกรณ์ และงานนิทรรศการทางเทคโนโลยี (PC Fair) ต่างๆ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงปลายปีนี้

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีประชากรกว่า 20 ล้านครัวเรือน ซึ่งมีถึง 14 ล้าน ครัวเรือนจากจำนวนนี้ที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้เป็นของตนเองจากเหตุผลต่าง ๆ ซึ่งเหตุผลที่สำคัญที่สุดคือการ ไม่รู้ถึงประโยชน์การหรือใช้งานของคอมพิวเตอร์ อินเทลตระหนักเป็นอย่างสูงถึงความสำคัญของความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์ ดังจะเห็นดังได้จากโครงการต่างๆ ที่อินเทลดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ “อินเทล อีซี่ สเต็ปส์” (Intel® Easy Steps) “อินเทล ทีช” (Intel® Teach) และ “อะเมซิ่ง พีซี” (Amazing PC) ซึ่งทุกโครงการล้วนแสดงถึงความมุ่งมั่นของอินเทลที่ต้องการให้คนไทยมีโอกาสได้ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

Intel (4)

โครงการ “บี อะเมซิ่ง” (Be Amazing)

โครงการ “บี อะเมซิ่ง” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รวมถึงพันธมิตรอีก 5 ราย ได้แก่ เอเซอร์ เอซุส เลอโนโว ซัมซุง และโตชิบา ตลอดจนเครือข่ายร้านค้าปลีกและผู้ให้บริการบรอดแบนด์และ 3G ซึ่งได้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส 

ความร่วมมือทั้งหมดเกิดขึ้นจากความตั้งใจเพื่อให้ชุมชนต่างๆ สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ได้และเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ได้โดยตรง กิจกรรมที่จะจัดขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับผู้คนในแต่ละจังหวัด จะเน้นครบทั้งสาระและความบันเทิง ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายใน 27 จังหวัดทั่วประเทศให้รับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้อุปกรณ์ไอทีที่ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีรวม 6 โซนด้วยกัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคมจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ศกนี้

Intel (5)

โครงการนี้เน้นกลุ่มเป้าหมายคือผู้ซื้ออุปกรณ์ไอทีเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะเยาวชนระดับอุดมศึกษาในหลายจังหวัดที่ยังขาดแคลนโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี อินเทลเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นตัวเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย ซึ่งสามารถเลือกอุปกรณ์ไอทีที่เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละบุคคลได้ตั้งแต่ โน้ตบุ๊ก โน้ตบุ๊ก ทัช แท็บเล็ต พีซี และ ดีไอวายพีซี ผ่านเครือข่ายร้านค้าปลีกของเรากว่า 150 แห่งทั่วประเทศที่พร้อมให้คำแนะนำในการเลือกอุปกรณ์ไอที

ด้านนโยบายของ กสทช. ซึ่งได้มีการจัดทำและประกาศใช้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2555 – 2559) และมีการกำหนดเป้าหมายต่างๆ ซึ่งรวมถึงเป้าหมายในการกำหนดให้ประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของทั้งประเทศสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่ครัวเรือนในพื้นที่ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์แต่ยังขาดแคลนบริการจำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 ครัวเรือน  การจัดทำโครงการ “บี อะเมซิ่ง” มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวของ กสทช. เป็นอย่างดี คือ มุ่งเน้นไปที่กลุ่มคนที่ยังไม่ไม่เคยใช้อินเทอร์เน็ต ไม่เคยมี หรือไม่เคยใช้อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างความตระหนักและแบบแผนการใช้ชีวิตทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจจากความรู้ด้านไอซีที อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เยาวชนที่กำลังศึกษาในสถาบันต่างๆ ได้พัฒนาศักยภาพ ยกระดับและต่อยอดความรู้ที่ได้รับจากห้องเรียนผ่านการใช้ไอซีทีอีกด้วย ดังนั้น การสนับสนุนของ กสทช. ครั้งนี้ จึงเพิ่มโอกาสที่จะทำให้โครงการนี้บรรลุเป้าหมายไปพร้อมกัน

นายเอกรัศมิ์ อวยสินประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “อินเทลมุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนให้มีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาอินเทลได้ร่วมงานและให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ของภาครัฐมาตลอดเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และลดช่องว่างทางเทคโนโลยีในประเทศ โครงการ “บี อะเมซิ่ง” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยผลักดันความมุ่งมั่นของเราในการเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยในการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งรวมถึงกลุ่มเยาวชนให้ได้สัมผัสประสบการณ์จริงทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  ความร่วมมือกับ กสทช. และพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนเครือข่ายร้านค้าปลีกในครั้งนี้ จึงนับเป็นความร่วมมือครั้งใหญ่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยเฉพาะด้านการศึกษา  โดยหวังว่าจะสามารถช่วยเพิ่มการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ให้ถึงผู้คนกลุ่มเป้าหมายกว่า 550,000 คน ได้รับรู้ถึงประโยชน์จากโครงการนี้”

พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตื (กสทช.) กล่าวว่า “หลักการสำคัญของการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมประการหนึ่งคือเรื่องของความสามารถในการเข้าถึงบริการ หรือ Affordability ทั้งนี้เป้าหมายสำคัญของ กสทช. ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง คือประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จะต้องเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โครงการ “คอมพิวเตอร์ทั่วไทย โครงข่ายทั่วถึง” จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น และสามารถเลือกให้เหมาะสมกับเจตนาการใช้งาน เท่ากับว่าสามารถให้ประชาชนมีทางเลือกในการครอบครองอุปกรณ์ได้หลากหลายและสะดวกขึ้น และนำมาใช้กับโครงข่ายที่ กสทช. จะขยายตามแผน 5 ปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

Intel (7)

รางวัลประกันการศึกษา หลักประกันแห่งอนาคต
โครงการ “บี อะเมซิ่ง” เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีหลักประกันทางการศึกษาของเยาวชนไทย จึงต่อยอดโครงการนี้ด้วยการมอบรางวัลประกันการศึกษา (Educational Insurance) จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท แก่ผู้ที่ซื้ออุปกรณ์ไอทีที่เข้าร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2556 และจะทำการจับรางวัลพร้อมประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ที่เครือข่ายร้านค้าปลีกทุกที่ทั่วประเทศ