ประชากรโลกมากกว่าร้อยละ 85 อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีสัญญาณเซลลูลาร์ครอบคลุม แต่มีเพียงร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมดเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายและการขาดการรับรู้เป็นอุปสรรคสำคัญในการเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับหลายๆ คน Facebook จึงเปิดตัวแอพ Internet.org เพื่อเปิดโอกาสให้คนจำนวนมากสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ผ่านบริการพื้นฐานต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Internet.org-App[1]

แอพพลิเคชั่นดังกล่าวช่วยให้บุคคลทั่วไปเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ด้านสุขภาพ การหางาน และบริการข้อมูลในท้องถิ่น โดยไม่เสียค่าบริการอินเทอร์เน็ต ด้วยการมอบบริการขั้นพื้นฐานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ เรามุ่งหวังว่าผู้คนจะเข้าถึงโลกออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้น และช่วยให้พวกเขาค้นพบบริการที่มีประโยชน์ที่อาจไม่เคยสัมผัสอีกด้วย

แอพ Internet.org จะเปิดให้บริการครั้งแรกสำหรับผู้ลงทะเบียนใช้บริการ Airtel ในประเทศแซมเบีย โดยมีแผนที่จะพัฒนาการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างประสบการณ์ออนไลน์ให้กับประชากรในพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของโลกอีกด้วย

เว็บไซต์พื้นฐานที่ลูกค้าของแอร์เทลในประเทศแซมเบียสามารถเข้าถึง ผ่านแอพ Internet.org ได้แก่
AccuWeather [http://m.accuweather.com/en/zm/zambia-weather?phone=f&partner=internetorg]
Airtel [http://africa.airtel.com/wps/wcm/connect/AfricaRevamp/Zambia/home]
eZeLibrary [http://ezelibrary.bongohive.co.zm/]
Facebook [http://m.facebook.com/]
Facts for Life [http://www.factsforlifeglobal.org/]
Google Search [http://www.google.co.zm/]
Go Zambia Jobs [http://gozambiajobs.com/jobs]
Kokoliko [http://m.kokoliko.net/]
MAMA (Mobile Alliance for Maternal Action) [http://zambia.mama.unicore.io/]
Messenger [http://m.facebook.com/messages]
Wikipedia [http://en.m.wikipedia.org/wiki/Main_Page]
WRAPP (Women’s Rights App) [http://www.zamrize.org/wrapp/]
Zambia uReport [http://www.unicef.org/zambia/health_nutrition_12205.html]

ลูกค้า Airtel สามารถเข้าใช้บริการดังกล่าวได้ที่แอพ Internet.org ระบบ Android เว็บไซต์ www.internet.org หรือผ่านแอพ Facebook สำหรับผู้ใช้ระบบ Android