DATA Power เตรียมทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาทเพื่อดำเนินการรีแบรนดิ้งแบรนด์ใหม่ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ภายใต้สโลแกน DATA Trusted Power และเตรียมความพร้อมในการบุกตลาดอาเซียน ก่อนขยายไปจำหน่ายทั่วโลก ภายใน 5 ปีข้างหน้า พร้อมเปิดตัวคณะผู้บริหารรุ่นใหม่ เจเนอเรชั่น 2

DATA Trusted Power (1)

ในปีนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมทุ่มงบจำนวนกว่า 30 ล้านบาท รีแบรนดิ้งปรับภาพลักษณ์องค์กรครั้งใหญ่ในรอบ 25 ปี
เพื่อมุ่งสู่ตลาดอาเซียน และก้าวต่อไปยังตลาดโลก โดยมีการปรับอัตลักษณ์ขององค์กร ( Corporate Identity ) ตราสินค้า (Logo) รวมถึงมีการดีไซน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด เพิ่มนวัตกรรม ปรับแผนการตลาด เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อเป้าหมายยอดขายที่ตั้งใจไว้ที่ 500 ล้านบาทในปีนี้ และมีการเปิดตัวผู้บริหารรุ่นใหม่ที่เข้ามารับช่วงในการบริหารธุรกิจต่อจากรุ่นแรก โดยจะผสานแนวคิดของคนรุ่นใหม่เข้ากับการบริหารจัดการในยุคปัจจุบัน พร้อมกับวางทิศทางในการดำเนินงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับพลวัตของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป หลังจากได้ดำเนินการศึกษาสภาวะตลาดปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จึงได้มีแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้สโลแกน “DATA Trusted Power” หรือ “คุณภาพความปลอดภัยที่เชื่อถือได้” โดยแบรนด์ DATA ใหม่นั้นมีที่มาจาก

DATA Trusted Power (2)

D (Durability) หมายถึง สินค้ามีคุณภาพดี ทนทาน พร้อมรับการใช้งานทุกประเภท อีกทั้งมีระบบดูแลผู้บริโภคหลังการขายทุกชิ้น
A (Anywhere) หมายถึง สินค้าสามารถใช้ได้กับทุกสถานที่ ไม่ว่าในบ้าน ที่ทำงาน บนยานพาหนะ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
T (Technology) หมายถึง สินค้าต้องประกอบด้วยนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการใช้งานของผู้บริโภคในทุกกลุ่ม
A (Anytime) หมายถึง สินค้าสามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคในทุกๆ ช่วงเวลาของชีวิต ตั้งแต่เริ่มวันจนจบวัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เตรียมเปิดตัวสินค้านวัตกรรมใหม่ ที่สามารถสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์พกพา โดยลูกค้าสามารถสั่งงานอุปกรณ์ผ่านแอพพลิเคชั่นได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานให้แก่ผู้บริโภค

DATA Trusted Power (3)

ทั้งนี้ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาสินค้าภายใต้แบรนด์ “DATA” ได้เข้าไปสู่ตลาดในกลุ่มประเทศ AEC มาแล้วเช่น พม่า ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย โดยได้รับผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ จึงเป็นที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพันธมิตรทางการค้ากับคู่ค้าอีกจำนวน 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงข้อตกลงที่จะผลิตสินค้าในกลุ่มอื่นนอกเหนือจากกลุ่มปลั๊กไฟให้กับประเทศเหล่านี้ สำหรับตลาดในประเทศไทย DATA เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีกับกลุ่มผู้ค้าปลีก และผู้ค้าส่งระดับประเทศ อาทิ แม็คโคร โลตัส บิ๊กซี เซเว่นอีเลฟเว่น รวมถึงร้านค้าส่ง และค้าปลีกทั่วประเทศ ที่ช่วยกระจายสินค้าของ DATA ไปสู่มือผู้บริโภค เพื่อตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

ด้านแผนการตลาด DATA Power ได้เตรียมงบประมาณกว่า 30 ล้านบาท สำหรับการรีแบรนดิ้งในครั้งนี้ โดยได้มีการผลิตภาพยนตร์โฆษณาต่างๆ รวมถึงการจัดแคมเปญโฆษณาอย่างต่อเนื่อง และการวางแผนงานประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านทุกช่องทาง ทั้งช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อรักษาความเป็นผู้นำตลาดในการผลิต และจัดจำหน่ายปลั๊กไฟอันดับหนึ่งในประเทศไทยต่อไป