Logitech เปิดเผยถึงผลิตภัณฑ์ Logitech ทั้ง 5 รุ่น ที่ชนะเลิศรางวัลระดับโลก Good Design Awards หรือ รางวัลการออกแบบที่ดี ประจำปี 2558 ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จของ Logitech ในการก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์และการออกแบบ และนับเป็นการรับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่ 5

good-design-1

ผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 รุ่นของ Logitech ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้แก่ Logitech Wireless Mouse M280, Logitech ConferenceCam Connect, Logitech Keys-To-Go for iOS, Logitech Keys-To-Go for Android and Windows และ Logitech MX Master Wireless Mouse

รางวัลชนะเลิศด้านการออกแบบที่ได้รับเพิ่มขึ้นนี้เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า งานออกแบบเป็นสิ่งที่ Logitech ถือเป็นหัวใจสำคัญและดำเนินการมาโดยตลอด

การที่องค์กรที่มีชื่อเสียงสามารถจดจำชื่อของ Logitech ในเรื่องการออกแบบที่ดี เป็นสิ่งกระตุ้นเตือนให้เรายิ่งต้องมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมโยงผู้คนให้เข้าถึงประสบการณ์การใช้งานในแบบที่เขาเหล่านั้นต้องการ

การมอบรางวัล Good Design Awards จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากผลงานนวัตกรรมด้านการออกแบบกราฟิกและผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรมจากทั่วโลก ซึ่งดำเนินการโดย พิพิธภัณฑ์ส่งเสริมด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบแห่งชิคาโก (Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design) ร่วมกับศูนย์สถาปัตยกรรม ศิลปะ การออกแบบ และชุมชนเมืองศึกษาแห่งสหภาพยุโรป (European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies)