การปูกระเบื้องเป็นงาน DIY ยอดนิยมที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง ช่วยให้บ้านดูสวยงามและทันสมัยยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การปูกระเบื้องให้ออกมาสวยงามและแข็งแรงนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย จำเป็นต้องอาศัยเทคนิคและอุปกรณ์ที่เหมาะสม หากปูผิดวิธีอาจเกิดปัญหาตามมาได้ เช่น กระเบื้องหลุดล่อน แตกร้าว หรือเกิดรอยร้าวระหว่างกระเบื้อง

บทความนี้จะแนะนำเทคนิคการปูกระเบื้องแบบมือโปร ช่วยให้คุณปูได้อย่างสวยงามและแข็งแรง ใช้งานได้ยาวนาน

เทคนิคการปูกระเบื้องแบบมือโปร

1. เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ให้พร้อม

ก่อนเริ่มจำเป็นต้องเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ให้พร้อม ดังนี้

 • กระเบื้องปูพื้นหรือปูผนัง
 • กาวซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้อง
 • ยาแนวสำหรับอุดรอยต่อกระเบื้อง
 • เครื่องมือปูกระเบื้อง เช่น เกรียงปูกระเบื้อง ไม้ตอก ระดับน้ำ เป็นต้น
 • อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ ผ้ากันเปื้อน

2. เตรียมพื้นผิวให้สะอาดและเรียบเสมอกัน

พื้นผิวที่จะปูกระเบื้องต้องสะอาดและเรียบเสมอกัน หากพื้นผิวขรุขระหรือมีรอยแตกร้าว จำเป็นต้องซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนเริ่มปู เพื่อป้องกันปัญหากระเบื้องหลุดล่อนในอนาคต

วิธีเตรียมพื้นผิวให้เรียบเสมอกัน

 • กรณีพื้นผิวเป็นปูนซีเมนต์ ให้ใช้เกรียงปาดปูนซีเมนต์ที่แตกร้าวออก จากนั้นใช้ปูนฉาบอุดรอยร้าวให้เรียบเสมอกัน
 • กรณีพื้นผิวเป็นไม้ ให้ใช้กระดาษทรายขัดพื้นผิวให้เรียบ จากนั้นทาน้ำยากันเชื้อราป้องกันปลวก
 • กรณีพื้นผิวเป็นกระเบื้องเก่า ให้ใช้ค้อนทุบกระเบื้องเก่าออก จากนั้นใช้เกรียงปาดปูนซีเมนต์ที่แตกร้าวออก

3. กำหนดแนวเส้นฉาก

การกำหนดแนวเส้นฉากจะช่วยให้การปูกระเบื้องเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสวยงาม แนวเส้นฉากควรกำหนดให้ตรงกับจุดต่าง ๆ ของห้อง เช่น มุมห้อง ประตูหน้าต่าง เป็นต้น

วิธีกำหนดแนวเส้นฉาก

 • ใช้เชือกเอ็นขึงแนวฉากตามแนวที่ต้องการ
 • ใช้ปากกามาร์กเกอร์มาร์กตำแหน่งแนวฉากที่พื้นผิว

4. ปูกระเบื้องตามแนวเส้นฉาก

เริ่มปูกระเบื้องจากมุมห้อง วางกระเบื้องให้ชิดกับแนวเส้นฉาก จากนั้นใช้ระดับน้ำตรวจสอบความระดับของกระเบื้อง หากกระเบื้องไม่ระดับ ให้ใช้เกรียงปูกระเบื้องปรับระดับให้เรียบร้อย

5. ยาแนวกระเบื้อง

เมื่อปูกระเบื้องเสร็จแล้ว จำเป็นต้องยาแนวกระเบื้องเพื่ออุดรอยต่อระหว่างกระเบื้อง เพื่อป้องกันความชื้นซึมเข้ากระเบื้องและเกิดเชื้อรา

วิธียาแนวกระเบื้อง

 • ผสมกาวยาแนวให้ข้นพอประมาณ
 • ใช้เกรียงยางปาดกาวยาแนวอุดรอยต่อระหว่างกระเบื้อง
 • ใช้ฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดคราบกาวยาแนวที่หกเลอะ

6. ทำความสะอาดบริเวณรอบๆกระเบื้อง

เมื่อยาแนวกระเบื้องเสร็จแล้ว จำเป็นต้องทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ กระเบื้องให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้มีคราบกาวยาแนวตกค้าง

วิธีทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ กระเบื้อง

 • ใช้ผ้าแห้งเช็ดคราบกาวยาแนวออก
 • ใช้น้ำยาล้างจานผสมน้ำสะอาดเช็ดทำความสะอาดบริเวณรอบๆ กระเบื้อง

เทคนิคการปูกระเบื้องแบบมือโปร

นอกจากเทคนิคการปูพื้นฐานที่กล่าวมาแล้ว ยังมีเทคนิคอื่น ๆ ที่ช่วยให้การปูกระเบื้องออกมาสวยงามและแข็งแรงยิ่งขึ้น ดังนี้

 1. เลือกกระเบื้องที่มีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ที่จะปู หากพื้นที่แคบควรเลือกกระเบื้องขนาดเล็ก หากพื้นที่กว้างควรเลือกกระเบื้องขนาดใหญ่
 2. วางกระเบื้องในแนวเดียวกัน เพื่อให้ดูสวยงามและเรียบร้อย
 3. เว้นระยะห่างระหว่างกระเบื้องเล็กน้อย เพื่อให้กระเบื้องมีการระบายอากาศได้ดี
 4. ใช้อุปกรณ์ปูกระเบื้องที่เหมาะสมกับประเภทของกระเบื้อง เช่น เกรียงปูกระเบื้องสำหรับปูกระเบื้องเซรามิคและหินอ่อน
 5. ตรวจสอบความระดับของกระเบื้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กระเบื้องปูได้เรียบเสมอกัน

ข้อควรระวังในการปูกระเบื้อง

 • ห้ามใช้กระเบื้องที่มีรอยแตกร้าวหรือชำรุด
 • ห้ามปูกระเบื้องบนพื้นผิวที่ไม่เรียบเสมอกัน
 • ห้ามปูในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง
 • ห้ามปูบนพื้นผิวที่มีอุณหภูมิสูง

การปูกระเบื้องแบบมือโปรไม่ใช่เรื่องยาก หากศึกษาเทคนิคและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง จะช่วยให้คุณปูกระเบื้องได้อย่างสวยงามและแข็งแรง ใช้งานได้ยาวนาน

หมายเหตุ – บทความนี้เป็น Advertorial