fbpx
Article

สรุปวิธีทำเด็กหลอดแก้ว ทางเลือกเพื่อโอกาสมีบุตร

30
สรุปวิธีทำเด็กหลอดแก้ว ทางเลือกเพื่อโอกาสมีบุตร

การทำเด็กหลอดแก้ว (In Vitro Fertilization: IVF) เป็นเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะสำหรับคู่สมรสที่มีบุตรยาก บทความนี้เราจะมาสรุปวิธีทำเด็กหลอดแก้ว เพื่อเป็นประโยชน์ให้ทุกคนที่อยากมีบุตร

สรุปวิธีทำเด็กหลอดแก้ว ทางเลือกเพื่อโอกาสมีบุตร

วิธีทำเด็กหลอดแก้ว

1. การเตรียมตัวก่อนทำเด็กหลอดแก้ว:

 • การปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเจริญพันธุ์: วิธีทำเด็กหลอดแก้ว แพทย์จะเริ่มจากการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินความสมบูรณ์ของระบบสืบพันธุ์ของทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง
 • การตรวจคัดกรองโรค: แพทย์อาจแนะนำให้คู่สมรสตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคทางพันธุกรรม และโรคอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อการตั้งครรภ์
 • การปรับพฤติกรรม: แพทย์อาจแนะนำให้ปรับพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การลดน้ำหนัก การเลิกสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และการออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์

2. การกระตุ้นไข่:

 • วิธีทำเด็กหลอดแก้วสำหรับฝ่ายหญิง แพทย์จะให้ยาฮอร์โมนเพศหญิงแก่ผู้หญิงเพื่อกระตุ้นให้รังไข่ผลิตไข่หลายใบ
 • แพทย์จะติดตามการเจริญเติบโตของไข่ด้วยการตรวจอัลตราซาวด์และเจาะเลือดเพื่อตรวจระดับฮอร์โมน
 • เมื่อไข่เจริญเติบโตเต็มที่ แพทย์จะนัดเก็บไข่

3. การเก็บไข่:

 • แพทย์จะใช้เข็มขนาดเล็กเจาะผ่านช่องคลอดเพื่อดูดไข่ที่เจริญเติบโตออกจากรังไข่
 • การเก็บไข่จะทำโดยใช้ยาสลบเฉพาะที่
 • ไข่ที่เก็บได้จะถูกนำไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อผสมกับอสุจิ

4. การเก็บอสุจิ:

 • วิธีทำเด็กหลอดแก้วสำหรับฝ่ายชาย จะเป็นการเก็บตัวอย่างอสุจิด้วยวิธีการสำเร็จความใคร่
 • อสุจิที่เก็บได้จะถูกเตรียมให้พร้อมสำหรับการผสมกับไข่

5. การผสมไข่กับอสุจิ:

 • วิธีการผสมไข่กับอสุจิมี 2 วิธี ดังนี้
  • การปฏิสนธิโดยธรรมชาติ: นำไข่และอสุจิมารวมกันในหลอดทดลอง รอให้เกิดการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ
  • การฉีดอสุจิเข้าสู่ไข่โดยตรง (ICSI): แพทย์จะใช้เข็มขนาดเล็กฉีดอสุจิ 1 ตัวเข้าสู่ไข่ 1 ใบโดยตรง
 • วิธีการผสมไข่กับอสุจิที่เหมาะสมที่สุดจะขึ้นอยู่กับสภาพของอสุจิและไข่

6. การเลี้ยงตัวอ่อน:

 • ตัวอ่อนที่เกิดจากการผสมไข่กับอสุจิจะถูกเลี้ยงในน้ำเลี้ยงในห้องปฏิบัติการเป็นเวลา 3-5 วัน
 • แพทย์จะติดตามการเจริญเติบโตของตัวอ่อนและคัดเลือกตัวอ่อนที่มีคุณภาพดีที่สุดสำหรับการใส่ตัวอ่อน

7. การใส่ตัวอ่อน:

 • แพทย์จะใส่ตัวอ่อนที่สมบูรณ์แบบ 1-2 ตัวเข้าสู่โพรงมดลูกของผู้หญิง
 • การใส่ตัวอ่อนจะทำโดยใช้สายสวนผ่านช่องคลอด
 • หลังจากใส่ตัวอ่อนแล้ว ร่างกายของผู้หญิงจะพยายามตั้งครรภ์

8. การติดตามผล:

 • แพทย์จะนัดตรวจการตั้งครรภ์ประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากใส่ตัวอ่อน
 • แพทย์จะใช้การตรวจเลือดและอัลตราซาวด์เพื่อติดตามการตั้งครรภ์

สำหรับผู้ที่สนใจการทำเด็กหลอดแก้ว ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเจริญพันธุ์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีทำเด็กหลอดแก้ว แพทย์จะช่วยประเมินความเหมาะสมในการทำเด็กหลอดแก้ว และให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมตัว การรักษา และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

หมายเหตุ – บทความนี้เป็น Advertorial