หนึ่งในวิชาพื้นฐานที่เด็กๆ คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนั่นก็คือวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากจะเป็นวิชาพื้นฐานที่ถูกบรรจุเอาไว้ในหลักสูตรแล้ว คณิตศาสตร์ยังเป็นวิชาที่ช่วยฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความคิดที่เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ ฝึกแก้ไขปัญหาที่มาในรูปแบบของโจทย์ต่างๆ ตลอดไปจนถึงในบางศาสตร์ของวิชานี้ยังสอดแทรกเอาไว้ในชีวิตประจำวันแทบจะทั้งสิ้น แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป จากที่เด็กๆ เคยต้องไปเดินทางไปเรียนคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนหรือสถาบันกวดวิชาต่างๆ ด้วยตัวเองก็เปลี่ยนมาอยู่ในรูปแบบของการเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์มากยิ่งขึ้น ด้วยสภาพแวดล้อมของการเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป จะมีเคล็ดลับหรือปัจจัยสำคัญอะไรบ้างที่ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ยังคงได้ผลเหมือนการเดินทางไปเรียนด้วยตัวเองเหมือนแต่ก่อน บทความนี้มีข้อมูลดีๆ มาฝาก

3 เคล็ดลับเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ให้ได้ผลดีเกินคาด

จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม

เพราะการเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์นั้นเป็นอะไรที่ต้องใช้สมาธิและการโฟกัสเป็นอย่างมาก ดังนั้นแนะนำให้น้องๆ ผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ให้เหมาะสม อาจจะเป็นการจัดห้องให้น่านั่ง น้องๆ นักเรียนบางคนอาจจะถนัดกับการนั่งเรียนออนไลน์ในห้องเงียบๆ หรือบางคนอาจจะถนัดให้มีเพลงเปิดคลอๆ รวมไปถึงแสงสว่างในห้องก็สำคัญ อุปกรณ์ที่ใช้เรียนออนไลน์ต้องมีความพร้อม สัญญาณอินเทอร์เน็ตต้องเข้าถึงและไม่สะดุดในระหว่างที่กำลังเข้าสู่คลาสออนไลน์ เพื่อให้สามารถติดตามเนื้อหาได้อย่างต่อเนื่องมากที่สุด

เลือกช่วงเวลาในการเรียนออนไลน์

นอกจากจัดห้องและทำสภาพแวดล้อมให้พร้อมกับการเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์แล้ว แนะนำว่าให้น้องๆ ผู้เรียนหมั่นสังเกตตัวเองให้ดีว่าชอบเรียนในช่วงเวลาใดมากกว่ากัน บางคนสมองอาจจะเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ได้ดีในตอนเช้าหลังตื่นนอน บางคนสมองอาจจะโลดแล่นมาเป็นพิเศษในช่วงเวลากลางคืน นี่คืออีกหนึ่งข้อดีของการเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ตรงที่ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาที่เหมาะสมของตัวเองในการเรียนออนไลน์ และเพื่อให้เปิดรับความรู้ใหม่ๆ จากคลาสเรียนออนไลน์ให้ถูกเวลานั่นเอง

จัดตารางเรียนให้ดี

นอกจากที่การเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์จะสามารถเลือกช่วงเวลาได้เองแล้ว หมายถึงว่าน้องๆ ก็ควรจะต้องจัดตารางเรียนหรือตารางสอนของตัวเองเอาไว้ด้วยเช่นกัน เวลาไหนจัดเอาไว้เพื่อเรียนออนไลน์ เวลาไหนจัดเอาไว้สำหรับทำการบ้านหรือรายงานต่างๆ เพราะทั้งสองสิ่งต้องไปพร้อมๆ กัน อีกหนึ่งข้อดีของการเลือกเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์คือทำให้น้องๆ ผู้เรียนมีระเบียบวินัยและรู้จักจัดตารางให้กับตัวเองได้เลย ไม่จำเป็นต้องพึ่งตารางสอนของโรงเรียนเหมือนแต่ก่อน

ในท้ายที่สุดแล้วการเลือกเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์นั้นก็ยังคงมีความแตกต่างจากการเดินทางไปเรียนด้วยตนเองที่โรงเรียนหรือสถาบันกวดวิชา ดังนั้นน้องๆ นักเรียนควรมีส่วนร่วมหรือกระตือรือร้นในคลาสเรียนออนไลน์ด้วยเช่นกัน เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมคลาสหรือครูผู้สอนบ่อยๆ มีข้อสงสัยตรงไหนให้รีบสอบถามเลยทันที ไม่ควรทิ้งเอาไว้เพราะอาจจะทำให้ลืมและตามไม่ทันเพื่อนๆ ในคลาสได้

หมายเหตุ – บทความนี้เป็น Advertorial