หลายๆ องค์กรในปัจจุบันอาจจะเริ่มหันมาสนใจยกระดับ ให้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการเริ่มมองหาผู้ให้บริการด้าน IT Outsource ก็เป็นหนึ่งในตัวช่วยที่พัฒนาระบบภายในองค์กรให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และเอื้อให้พนักงานภายในองค์กรสามารถทำงานได้ง่ายมากขึ้น แต่ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนในการตัดสินใจ (Decision Maker) ในการเลือกผู้ให้บริการด้าน IT Outsource เข้ามาช่วยสนับสนุนระบบการทำงานต่างๆ ภายในบริษัท แต่จะมีบริการรูปแบบใดบ้าง บทความนี้มีข้อมูลดีๆ มาฝาก

Software Development

มาเริ่มต้นกันที่รูปแบบการให้บริการด้าน IT Outsource อันดับแรกนั่นก็คือเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์ อาศัยทักษะการเขียนโค้ดจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านซอฟต์แวร์โดยเฉพาะ ทั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้งานร่วมกันกับสมาร์ตโฟน

Data Analyst

ว่ากันว่าข้อมูล หรือ Data นั้นมีความสำคัญมากกว่าน้ำมันในยุคนี้ ดังนั้นเรื่องของทักษะการใช้บริการด้าน IT Outsource ที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน อาศัยทักษะจากผู้เชี่ยวชาญนำเอาข้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์ หลังจากนั้นก็จะส่งข้อมูลต่อให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำเอาไปวางแผนพัฒนาธุรกิจในลำดับถัดไป

Helpdesk

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีจะไม่มีทางสมบูรณ์แบบไปได้ ถ้าหากปราศจากการสนับสนุนจากระบบหลังบ้านที่ดี อีกหนึ่งบริการด้าน IT Outsource นั่นก็คือ Helpdesk ผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิค ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยผ่านโทรศัพท์หรือการ Remote เข้ามาแก้ไขกับเครื่องที่มีปัญหาโดยตรง เอื้อให้พนักงานสามารถทำงานได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเดินทางไปที่แผนกไอทีด้วยตัวเอง

Tester

เราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าซอฟต์แวร์ที่พัฒนากันอยู่นั้นเมื่อถึงเวลาใช้งานจริงๆ แล้วจะเป็นอย่างไร ดังนั้นระบบทดสอบหรือ Tester จึงมีความสำคัญ มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง นำเอาข้อผิดพลาดที่ได้จากการทดสอบไปแก้ไขให้สมบูรณ์แบบมากที่สุดก่อนส่งตรงถึงมือผู้ใช้งาน เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของผู้ให้บริการด้าน IT Outsource ในการส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดให้แก่ End user หรือผู้ใช้งาน

Management

นอกเหนือจากเรื่องทางด้านเทคนิคที่ผู้ให้บริการด้าน IT Outsource จะให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่แล้ว ในเรื่องของการบริหารจัดการ (Management) ก็เป็นส่วนประกอบย่อยๆ ที่สำคัญไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่รับหน้าที่ Business Analyst, System Analyst หรือ Project Manager นอกจากพื้นฐานความรู้ทางด้าน IT แล้วก็จะเห็นได้ว่าทักษะทางด้านการบริหารจัดการเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในระบบการทำงานสาย IT นี้

ปัจจุบันมีผู้ให้บริการด้าน IT Outsource มากมายหลายราย แต่ในฐานะของผู้ใช้บริการเองแนะนำว่าให้เลือกจากผู้ที่มีประสบการณ์ มีความน่าเชื่อถือ เคยให้บริการลูกค้าหรือบริษัทรายอื่นๆ มาแล้วก่อนหน้านี้และได้รับการการันตีว่าจะสามารถเข้ามาบริหารจัดการโปรเจ็กต์ของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

หมายเหตุ – บทความนี้เป็น Advertorial