นายวรศักดิ์ ประดิษฐ์กุล(กลาง) ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการบริการลูกค้า (Customer Service) บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด รับมอบรางวัลอันทรงคุณค่า The Best Customer Satisfaction Contact Center (รางวัลสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ายอดเยี่ยม) จากโครงการ “TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2015”

Tccta272_Crop

โดยสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association) สมาคม Call Center ของประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพด้านการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ที่มุ่งส่งเสริม การพัฒนาธุรกิจศูนย์บริการ วิชาชีพ และความสามารถของผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ Call Center

Tccta272_

ซึ่งรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นการการันตีศักยภาพ และนับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งขอ Brother รับปี 2559